www.aakritik.info

En kritisk sida om Anonyma Alkoholister och tolvstegsrörelsen

Länkar

Vill du kontakta mig så skicka ett mejl till:

Bild för kontaktadress

Nedan följer ett antal länkar. De uttrycker inte nödvändigtvis mina åsikter, utan jag har samlat dem här för att visa att det finns kritiker av AA-rörelsen.

______________________________________________________

En kritisk granskning av tolvstegsrörelsen - Frederick Somerville

Med hjälp av denna analys har jag dragit många av mina egna slutsatser. Det jag skriver är i stora drag lånat härifrån.

Länk: http://www1.tripnet.se/~flm/index.htm

______________________________________________________

Andlig våldtäkt

En kvinna berättar om sitt smärtsamma utträde ur Anonyma Alkoholister.

Länk: http://www.eaec.org/svenska/Wiklander/andlig_våldtäkt.htm

______________________________________________________

The Orange Papers - One mans's analysis of Alcoholics Anonymous

En mycket kritisk sida om Anonyma Alkoholister, som bl.a. går igenom på vilket sätt AA fungerar som en sekt. (The cult test) Härifrån har jag hämtat mycket information till min sida.

Länk: http://www.orange-papers.org/

______________________________________________________

Föreningen Rädda Individen (FRI)

FRI är en stödförening för människor som förlorat vänner eller anhöriga till vad de kallar en destruktiv rörelse. FRI ger också stöd till avhoppare från sådana rörelser.

Länk: http://fri-sverige.se/