www.aakritik.info

En kritisk sida om Anonyma Alkoholister och tolvstegsrörelsen

Det positiva med AA

Jag har inte gjort den här webbsidan för att totalt nedvärdera Anonyma Alkoholister. Tvärtom känner jag en sorts tacksamhet för det som jag faktiskt fått ut av det och det finns en hel del bra saker att hämta.

När jag valde att sluta dricka var jag mycket ensam i själen och mycket bitter och rädd för människor. Det var en befrielse att träffa andra människor som känt och tänkt likadant som jag och som också använt alkohol på ett destruktivt sätt. Jag hade en obehaglig skräck inför saker i mitt förflutna och nu fick jag lite perspektiv på dessa. Det visade sig också senare att min rädsla var överdriven.

Det kändes tryggt att ha en sponsor att prata med om de känslor som tryckte mig. (Jag hade turen att ha en sansad och vänlig sponsor i början.)

Jag tycker att jag har haft stor nytta av steg 4 och 5 - att grundligt gå igenom mina relationer och min del i konflikterna med omgivningen, samt att berätta för en annan människa om mina innersta tankar.

Jag har haft ännu större nytta av steg 8 och 9 - att möta upp alla människor som jag var rädd för, eller hade något otalt med, och reda ut missförstånd och ilskor.

En styrka med AA är att man lär sig ta ansvar för sina egna känslor och sluta skylla ifrån sig. Att det först och främst är min egen inställning och attityd till omvärlden som styr mitt liv. Vissa AA-medlemmar får bra ordning på sina liv och det var en inspiration för mig till att omvärdera många av de attityder som blockerade mig.

Att hjälpa andra sponsirer har också varit utvecklande.

Jag hade regelbundet serviceuppdrag och det har varit en bra träning i att gå emot sociala rädslor.

Tolvstegsrörelsen erbjuder en gemenskap och aktivitet för mycket ensamma och rädda människor, vilket är något fint. Lugnet och finstämdheten på mötena var det som gjorde livet uthärdligt under det första nyktra året med känslomässigt kaos inom mig.

Men samtidigt var det när jag var som svagast som AA:s ideologi och doktriner installerade sig i mitt tänkande. Den här sidan är en personlig uppgörelse med detta.