www.aakritik.info

En kritisk sida om Anonyma Alkoholister och tolvstegsrörelsen

Avslut

Det har varit svårt och smärtsamt att göra upp med Anonyma Alkoholister. Resan är ännu inte över.

Även om orden på den här sidan kan låta bittra och hårda så vill jag understryka att jag idag ofta är en mycket optimistisk person som börjat ta för mig av livet och gärna gör sociala aktiviteter. Jag känner att jag ofta kan framkalla glädje på egen hand. Känner mig sällan "snurrig" nu, som förut.

Att skriva mycket dagbok och våga plita ner kritiska tankar och läsa mycket på nätet har hjälpt mig till ett större SJÄLVFÖRTROENDE. Även om självtvivel fortfarande kan komma upp så känner jag mig mer kongruent som människa nu än när jag ständigt gick och funderade över hur jag skulle kunna kapitulera i AA.

Jag kan känna mig tacksam för det som AA faktiskt gav. Men det är dags att lämna här.

Jag börjar känna att livet är mer svårbegripligt och komplext än jag förut trodde, och finner en trygghet i det. Alla människor måste inte gå åt samma håll. Framförallt tror jag inte att alla människor behöver ett tolvstegsprogram för att leva.

Mitt råd är enkelt:

Om du känner att något är fel i AA så har du förmodligen rätt! Lämna!