www.aakritik.info

En kritisk sida om Anonyma Alkoholister och tolvstegsrörelsen

AA är en sekt?

I denna del har jag valt att göra fria översättningar från sidan www.orange-papers.org som går igenom vilka sektkriterier AA stämmer in på. Jag håller inte själv med sidan fullt ut, utan gör här ett urval av det som jag anser passar och har lagt till en del själv:

- I en sekt har de individuella medlemmarna alltid fel
- I en sekt finns det ingen väg ut
- I en sekt finns ett eget språk och egna definitioner av ord.
- "Kognitiv dissonans" som teknik för att bryta ner människor
- Sekter inplanterar rädslor och fobier i människor.
- I sekter står man alltid i skuld till rörelsen.
- Ledaren har alltid rätt och hämtar sin inspiration från Gud.

(Litteraturexemplen är tagna från Anonyma Alkoholister (Stora boken) 2003 års utgåva, samt Tolv steg och tolv traditioner 2004 års utgåva.)

______________________________________________________

I en sekt har de individuella medlemmarna alltid fel.

Hur stämmer detta in på Anonyma Alkoholister?

Man anses ha ett alkoholistiskt tänkande och kan inte avgöra vad som är rätt eller fel. Den som ifrågasätter AA:s budskap och erfarenhet lever i "förnekelse" och är "torrfull".

Relevanta AA-slogans:

"Mitt bästa tänkande tog mig hit."

"Idag har jag ett thinking problem, inte ett drinking problem."

"Var en del av lösningen istället för problemet!"

"Släpp dina gamla föreställningar"

"Du är bara så sjuk som dina hemligheter"

"Det finns en anledning till att Gud gett dig två öron men bara en mun."

"Allt du behöver veta om Gud är att det inte är du!"

"Alkoholen är listig, falsk och stark"

______________________________________________________

I en sekt finns det ingen väg ut.

Hur stämmer detta in på Anonyma Alkoholister?

Man får lära sig att man inte kan lämna rörelsen för då kommer man att ta ett återfall och dö full. Ofta berättar folk om vänner som lämnat AA och dött, eller som lever "torrfulla" och är bittra och mår dåligt.

"Vi kan bara få behålla det som så frikostigt blivit givet oss om vi ger det vidare".

Man förväntas alltså stanna i rörelsen resten av livet och hjälpa andra, annars kommer det gå illa igen.

"Vi är inte botade från vår alkoholism. Vad vi i verkligheten har fått är en dags villkorligt anstånd. Villkoret för fristen är att vi upprätthåller vår andliga beredskap. Varje dag måste vi omsätta vår förståelse av Guds vilja i alla våra handlingar." - Stora boken, sid 106

"Men beroende av en AA-grupp eller en Högre makt har inte gett några skadliga resultat" - 12 steg och 12 traditioner, sid 34

"Det är visserligen mycket bra med en viss nykterhet, som åstadkommits genom att han erkänt sin alkoholism och varit med på några möten, men detta är långt ifrån detsamma som en varaktig nykterhet, ett förnöjsamt och värdefullt liv. Det är just här som de återstående stegen i AA:s program kommer in i bilden. Ingenting annat än en ständig strävan att arbeta med dessa steg kan leda till det så efterlängtade nya levnadssättet." - 12 steg och 12 traditioner, sid 36

"Ja, ifråga om alkoholen måste jag tydligen bli beroende av AA, men ifråga om allt annat vill jag fortfarande behålla mitt oberoende. Ingenting skall få göra mig till en nolla. Om jag fortsätter att överlämna mitt liv och min vilja i händerna på något annat eller någon annan, vad blir det då av mig själv? Jag kommer att bli som hålet i en hålkaka? Detta är förstås den process genom vilken instinkt och logik alltid försöker understödja egenkärleken och hindra den andliga utvecklingen. Problemet är att detta slags tänkande inte tar någon verklig hänsyn till fakta. Och fakta tycks vara följande: Ju mer villiga vi blir att vara beroende av en högre makt, desto mer oberoende är vi i själva verket. Därför är beroende, som AA uppfattar och tillämpar det, ett sätt att vinna andens sanna oberoende." - 12 steg och 12 traditioner, sid 33

______________________________________________________

I en sekt finns ett eget språk och egna definitioner av ord.

Hur stämmer detta in på Anonyma Alkoholister?

"Nykterhet" betyder inte "att inte dricka" eller att vara fri från sprit. Istället är ordet laddat med värden såsom en känsla av lugn, tacksamhet, sinnesfrid och acceptans. Motsatsen är "torrfull". Enda sättet att uppnå AA:s "nykterhet" är genom att gå på möten och arbeta med stegprogrammet.

"Tillfrisknande" betyder, ironiskt nog, att man aldrig blir frisk. Man är ständigt i tillfrisknandeprocessen. Denna upprätthålls förstås genom mötesgående och stegarbete.

Märkligt nog kan en storrökare, på väg att röka sig till döds, ändå anses vara nykter och tillfrisknande om han/hon lever i programmets anda. En ickerökande nykter alkoholist utanför AA anses förmodligen vara "torrfull".

"Ödmjuk" betyder att acceptera sjukdomsbegreppet och AA:s lösning.

"Kapitulera" betyder inte att erkänna spritens skadeverkningar i det egna livet och därefter ge upp den. Istället betyder det att ta till sig AA:s program till 100% och "bli villig att göra vadsomhelst".

"Förnekelse" borde betyda att man inte ser hur spriten skadar en. Istället betyder det att man inte ser att man är permanent känslomässigt sjuk och torrfull och behöver AA:s program.

"Spela Gud" betyder att man sköter och styr sitt eget liv som man själv önskar. Inte ett populärt sätt att tänka i AA!

"Osjälvisk" måste inte vara en dålig sak. Men i AA är det ofta liktydigt med att rekrytera nya medlemmar genom 12-stegsarbete och hjälpa andra alkoholister. Underförstått är detta den bästa formen av osjälviskhet.

"Föra budskapet vidare till andra alkoholister" borde betyda att man visar andra att det går att sluta dricka. Men i själva verket avses att rekrytera nya medlemmar som ska bli nyktra på AA-vis. "Välkommen till dig som är ny. Du är den viktigaste personen här idag, för utan nykomlingar dör AA och då kan jag inte vara nykter." Detta sägs nästan varje gång en ny person kommer till mötet.

______________________________________________________

Sekter använder sig av en nedbrytande teknik som kallas "kognitiv dissonans".

I korthet: En människa strävar hela tiden efter att hålla sina beteenden, attityder, tankar och känslor i balans med varandra, vilket är kognitiv balans. Om man tvingar fram en förändring av ett element så uppstår en konflikt och personen försöker då anpassa de övriga elementen så att harmoni uppstår igen. (Obs, jag är en lekman. Jag besitter inte djupa kunskaper i psykologi, så slå upp informationen själv, t.ex. här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_dissonans)

Hur stämmer detta in på Anonyma Alkoholister?

På mötena och av en del sponsorer får man höra en slogan som lyder "Fake it 'til you make it." Det betyder t.ex. att om man inte har en tro på Gud så ska man be ändå, SOM OM man trodde på Gud. Så småningom utlovas tron komma till en. Man kan också dela på mötena SOM OM man är tacksam, så kommer tacksamheten att infinna sig.

En falang av AA i Sverige använder sig av tekniken att man 30 möten i rad ska säga inför de andra "Jag vill erkänna att jag är maktlös inför alkoholen, att jag inte kan hantera mitt liv och att jag kapitulerar villkorslöst." (Lyckligtvis gjorde inte den här "övningen" nån skillnad hos mig när jag utförde den.)

Överhuvudtaget finns ett starkt grupptänk inom AA-rörelsen med slogans, redefinitioner av ord, negativ syn på sin egen tankeförmåga, förenklade lösningar. När man sitter på möte efter möte är det omöjligt att i längden upprätthålla sitt eget tankesystem. Eftersom längtan efter gemenskap kan vara väldigt stark kommer man så småningom att anpassa sitt tänkande till gruppens. Speciellt eftersom man får veta att det kommer sluta illa om man inte gör det. Att börja låta alla delar av sitt beteende, tänkande och känsloliv verka i riktning mot AA kommer ge störst "fördel" och balans.

(Djupt inom mig fanns dock alltid ett intellektuellt tvivel kvar som jag inte kunde utplåna, hur mycket jag än bad Gud om det eller gjorde mer aktiviteter. Mest smärtsamt var det när jag började föra vissa av AA:s budskap vidare till mina sponsirer. T.ex. bad jag dem att bli villiga att ge upp ALLT och erkänna att ALLT de gjort, känt och tänkt tidigare i sitt liv hade lett dem till flaskan. Var de villiga att genomgå en total psykisk förändring, som det står i Stora Boken?)

Andra slogans och metoder för att åstadkomma förändringar i folks tankar och beteenden är:

"Gå på 90 möten under 90 dagar innan du bildar dig en uppfattning!"

"Se till likheterna, inte olikheterna."

______________________________________________________

Sekter inplanterar rädslor och fobier i människor.

Hur stämmer detta in på Anonyma Alkoholister?

Man får lära sig att man kommer ta ett återfall och dö full:
- om man lämnar AA
- om man inte gör de 12 stegen
- om man går på för lite möten
- om man inte gör som sin sponsor säger
- om man tänker för mycket själv

Skulle man nu inte ta ett återfall så spås att livet och känslorna kommer bli ohanterliga. Man kommer förlora sin sinnesfrid och missa sin chans till utveckling.

(Förvisso sägs det kloka saker på AA-möten då och då, men varför skulle bara alkoholister ha svaret på livets gåtor? Och varför måste man genomlida 90% av förvirrat prat för att komma åt de 10% som är vettigt prat?)

"Min vän hade betonat det absolut nödvändiga i att jag tillämpade dessa principer i alla mina angelägenheter. Det var speciellt viktigt att arbeta med andra på samma sätt som han hade arbetat med mig. Tro utan handling är död, sade han. Hur förfärande sant var inte detta för en alkoholist! För om en alkoholist försummade att förbättra och utveckla sitt själsliga liv genom arbete och självuppoffring för andra, skulle han inte kunna överleva de oundvikliga prövningar och perioder av svaghet som låg framför honom. Om han inte arbetade med sig själv och andra skulle han säkerligen börja dricka igen, och om han drack, skulle han med all säkerhet dö. Då skulle tron i sanning vara död. För oss alkoholister är det just på det sättet." - Stora Boken, sid 42-43

Notera hur AA:s "Gud, såsom du själv uppfattar honom" i det här exemplet inte är sant. I de steginriktade delarna av AA är Guds vilja alltid densamma som att gå på möten och hjälpa andra alkoholister - tron måste åtföljas av handling. (Handlingar bestämda av människor och inte av Gud, enligt min uppfattning.)

"Oundvikliga prövningar och perioder av svaghet som ligger framför dig" låter rätt skrämmande. Vad hände med "En dag i taget?"

Värt att notera: Minnesotabehandlingarna och AA/NA har i många undersökningar aldrig visat bättre nykterhetsresultat än andra behandlingar eller folk som slutar på egen hand. Dessutom tycks t.o.m. många AA-medlemmar känna till folk som nyktrat till på egen hand, eller som klarat sig utan AA efter behandlingen. (Oron för deras "torrfylla" är förstås stor.)

Missförstå mig inte. Självklart kan det vara mycket svårt känslomässigt att sluta med sitt missbruk. Det var det för mig. Men varför måste man fortsätta delta i AA när livet och känslorna stabiliserat sig?

Utåt sett presenterar sig AA som en självhjälpsgrupp där allt är frivilligt. Man går på möten så lite eller ofta man önskar och slutar när man känner för det. Det är dock inte samma sak som man får lära sig på mötena. Ingen hindrar dig förstås fysiskt från att lämna AA, men den inprogrammerade rädslan är till slut så stor att du kommer stanna självmant.

______________________________________________________

I sekter står man alltid i skuld till rörelsen.

Gruppen säger att den gjorde dig till vad du är idag och gav dig allt du har idag, så nu har du skyldigheter gentemot gruppen.

Hur stämmer detta in på Anonyma Alkoholister?

En vanlig slogan är: "Du måste ge det vidare för att få behålla det!"

Teorin går ut på att de positiva känslor man byggt upp snart förvinner och förvandlas till ett tomt hål igen om man inte ständigt hjälper andra. (Det kan förstås ligga ett uns av sanning i det här, men varför måste man alltid hjälpa andra alkoholister och delta i möten?)

När man gjort de 12 stegen så ska man inte längre gå på möten för sin egen skull. Man skall finnas där för nykomlingen och det är en del av ens servicearbete.

Det här vore förstås inget problem om det var frivilligt. Men återigen hotas man alltid med att det kommer gå dåligt om man inte gör det. Både i litteraturen och av de som gjort karriär som stegexperter inom rörelsen.

En av de värsta stämplarna man kan få är att vara "självisk". Själviskheten anses vara grunden för drickandet och "sjukdomen". På mötena pratar folk ständigt om hur själviska de är, och att detta är deras stora problem. Så det bästa sättet att demonstrera sin tacksamhet och osjälviskhet är förstås att ägna så mycket tid som möjligt till att hjälpa andra.

______________________________________________________

Ledaren har alltid rätt och hämtar sin inspiration från Gud.

Hur stämmer detta in på Anonyma Alkoholister?

Det som kanske skiljer AA från många andra sekter är att det inte finns några självklara ledare. Organisationen är dessutom decentraliserad. Nya grupper skapas ständigt på medlemmarnas initiativ och de är självstyrande utan styrning från nån central organisation. Därför kan de sekteristiska tendenserna och bokstavstroendet variera kraftigt från grupp till grupp. Vissa grupper är i princip bara stödgrupper där man pratar av sig sina dagliga problem.

Jag skulle dock hålla med Frederick Somervilles förslag (hans analys finns i länklistan) att själva programmet d.v.s. de 12 stegen är ledaren i AA. Närmast i hierarkin under programmet finns de som arbetat med det och som är de starkaste försvararna av det. De är i varierande grad ledare och tongivande inom AA. (Vi hittar här förstås allt från vänliga, omtänksamma personer till dogmatiska och elaka.)

Eftersom en av AA:s grundare, Bill W, var den som skrev merparten av Stora boken (d.v.s. de 12 stegen) kan även han anses vara ledaren för AA, även om han nu är död. Visserligen ser man inte inom AA honom som en perfekt och ofelbar person, men det finns en stark tendens att betrakta programmet som inspirerat av Gud - att Gud genom Bill W. skänkte alkoholisterna en ofelbar lösning.

"Sällan har vi sett någon misslyckas som utan förbehåll har följt detta enkla program. De som inte tillfrisknar är de som inte helhjärtat kan eller vill följa detta enkla program." - Stora Boken, sid 82

Detta är inte ett citat vilket som helst. Det läses på nästan varje möte och är en mycket stark föreställning inom AA. Jag förnekar inte att vissa av de 12 stegen har haft stor betydelse i mitt liv. Men jag har också sett människor som arbetat idogt med dem och inte fått de utlovade resultaten.

Hur låg självkänsla får en person som misslyckas med ett ofelbart program som är skrivet av Gud?

______________________________________________________

Graden av bokstavstroende och förekomsten av sektmekanismer varierar, som sagt, från grupp till grupp. I vilken grad en person tar till sig dessa saker varierar också från individ till individ. På mötena pratar de flesta i jag-form utan att direkt predika för de andra. En del har större inre försvar mot det de hör än andra. MEN... gemensamt för hela AA är sjukdomsbegreppet, att man är maktlös inför sina känslor och alkoholen, att man i grunden är en sjuk varelse. Detta tycks de allra flesta köpa. Jag anser att detta sätt att se på sig själv är starkt nedbrytande och är kanske AA:s allvarligaste sektmekanism!

När jag berättade för en kvinna att jag dragit ner på mötesgåendet så sa hon halvt på skämt, halvt på allvar: "Du har väl inte blivit frisk?". Hennes uttalande speglar alltför tydligt synsättet att man alltid är sjuk och alltid behöver möten.

För att ge en bild av de starka krafter som är igång inom AA: Jag känner till en person som verkligen inte var alkoholist, men som sökte sig till AA för att mötena gav lindring för andra problem. Det slutade med att folk, direkt och indirekt, lyckades övertyga personen att denne faktiskt var alkoholist, trots att denne inledningsvis protesterade. Personens uppbrott från rörelsen var smärtsamt.

"Ingen kommer till AA av misstag" är bara ett exempel på helt ovetenskapligt AA-tänk som kan få folk att bryta ner varandras psyken. I bästa välmening förstås. För jag tror att de flesta AA-medlemmar vill väl. Men det finns ingen kontroll över vem som kommer in genom dörren och varför och vad denne persons speciella behov är. "Inför sjukdomen är vi alla lika."